08-08-2012 - 09:05

Nhà LLPB TRẦN NINHHọ và tên:  TRẦN NINH

 

- Bút danh:   Hà Quảng, Yến Nhi
- Năm sinh:  02- 08-1942
- Quê quán: huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh
- Đơn vị công tác:   nguyên P. Chủ nhiệm khoa Văn – CĐSP Vinh
  Hiện là UV BTV, Trưởng ban LLPB Hội VHNT  Hà Tĩnh
  Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, năm 2011
- Địa chỉ liên lạc: 59- Đặng Dung- Thành phố Hà Tĩnh
- Điện thoai: 0393. 881. 381- 0988. 207. 680
- Email: haquang9@gmail.com
 
* Tác phẩm chính đã xuất bản:
- Bên những dòng văn- Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh 2002
- Nhành hoa bên suối - Nxb Hội Nhà văn 2006
- Văn chương, một góc nhìn... - Nxb Hội Nhà văn 2008
- Nhà văn Hà Tĩnh đương đại- Nxb ĐH QG Hà Nội-2011
- Hồng Lam đất khoa bảng , đất văn chương- Nxb Thông Tấn 2011
*  Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Du năm 2000, 2005, 2010
( Xem phần Tác giả- tác phẩm, chuyên mục" Lý luận phê bình")

. . . . .
Loading the player...