08-08-2012 - 03:27

NGUYỄN SỸ THIỆNHọ và tên: NGUYỄN SỸ THIỆN
 Bút danh:   Sỹ Thiện
Sinh ngày: 20/01/1941
Quê quán: Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh
Chức vụ, đơn vị công tác: Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh (đã nghỉ hưu)
Địa chỉ liên lạc hiện nay: Số nhà 86 – Ngõ 13 – Xuân Diệu – TP.Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0126.2000014;   Gmail: chinhnhac@gmail.com
Vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Sân khấu năm 1969
 
* Vài nét về quá trình học tập, công tác:
- Năm 1966 – 1985: Cán bộ phòng Văn hóa thông tin huyện Hương Sơn
- Năm 1985 – 2011: Giám đốc Trung tâm văn hóa huyện Hương Sơn
 
* Tác phẩm chính đã xuất bản:
- Giờ ra đi (tập kịch, năm 1967) – Ty Văn hóa thông tin Hà Tĩnh xuất bản.
- Ba cân thóc (tập kịch, năm 1969) – Ty Văn hóa thông tin Hà Tĩnh xuất bản
- Bức tường phá vỡ (tập kịch, năm 1971) – ty Văn hóa thông tin Hà Tĩnh xuất bản
- Ống kính tầm xa (tập kịch, năm 1977)  - Sở Văn hóa thông tin Nghệ Tĩnh xuất
- Qua cầu con ma (vở kịch, năm 1996) – Đài truyền hình Hà Nội phát
- Chuyện thật như bịa (vở kịch, năm 2005) – Đài truyền hình Hà Tĩnh phát
- Chọn sống (tập kịch, năm 1999) - Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh
- Món của quý ( tập truyện ngắn, năm 1986) – NXB Báo Văn Văn nghệ TW
- Bên dòng sông con (tập truyện ngắn, năm 1990) – NXB Tạp chí Văn hóa Quân đội
 
* Giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí:
- Giờ ra đi (vở kịch) – Giải nhất Hội diễn sân khấu tỉnh Hà Tĩnh năm 1967
- Tìm hạnh phúc và Bức tường phá vỡ - Giải nhất Hội diễn Sân khấu toàn tỉnh năm 1971
- Hội nghị Sơn lâm (vở kịch) – Giải C giải thưởng VHNT Nguyễn Du năm 1995
- Chọn sống (tập kịch) – Giải B giải thưởng VHNT Nguyễn Du năm 2000
 
* Tác phẩm tự chọn:
- Hội nghị Sơn lâm
- Bất hạnh
- Chuyện bịa như thật
. . . . .
Loading the player...