06-08-2012 - 03:48

HƯƠNG THÀNHHọ và tên:  NGUYỄN HỮU THÀNH
Bút danh: Hương Thành

Sinh ngày: 06/5/1961.
Quê quán: Cẩm Nhượng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Địa chỉ hiện nay:  Đài phát thanh truyền hình huyện cẩm Xuyên
Điện thoại liên lạc: 0913.045563;    Email: huongthanhcn@gmail.com
Vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh năm 2006
 
* Vài nét về quá trình học tập, công tác:
- Năm 1980: Tham gia Quân đội, học trường sỹ quan Lục quân 3.
- Năm 1995: Học trường Trung cấp truyền thanh Phủ Lý
- Năm 1998 – nay: Làm việc tại Đài phát thanh truyền hình huyện Cẩm Xuyên
 
* Tác phẩm chính đã xuất bản:
- Đã có nhiều tác phẩm in trên Tạp chí Hồng Lĩnh
- Tham gia dự treo các cuộc Triển lãm ảnh nghệ thuật Bắc Miền Trung 2009; 2010;  2011.
 
* Giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí:
Bình minh trên biển Nhượng – Giải nhất cuộc thi du lịch Hà Tĩnh năm 2010
 
*  Tác phẩm tự chon:


                                                                                                        Bình minh trên biển

 

Cẩm Nhượng quê tôi
 


 

Một góc làng chài

. . . . .
Loading the player...