02-08-2012 - 08:54

HÀ LÊHọ và tên: LÊ VĂN HÀ
Bút danh: Hà Lê
 
Sinh ngày: 16/10/1954
Quê quán:  Kỳ Thư – Kỳ Anh – Hà Tĩnh
Chức vụ, đơn vị công tác:  Lính cơ yếu đã nghỉ hưu
Địa chỉ liên lạc hiện nay: TK10, Hưng Lợi ,Thị trấn Kỳ Anh – Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0983.352991         Email: halekaht@yahoo.com
Vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Văn xuôi năm 1998
 
* Vài nét về quá trình học tập, công tác:
Gần 38 năm công tác trong ngành cơ yếu Việt Nam, nay đã nghỉ nghỉ hưu
 
* Tác phẩm chính đã xuất bản:
- Hoa lau (tập thơ, năm 2004) – Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh
- Mạch làng (tập truyện ngắn, năm 2000) – NXB Hội nhà văn
- Nước mắt tôm (tập truyện ngắn, năm 2005) – NXB Hội nhà văn
- Rừng góa (tập truyện ngắn, năm 2006) – NXb Hội nhà văn
- Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Lộc (tập ký, năm 2011) – NXB Nghệ An
- Bên dòng Sơn Soang (tập truyện ngắn, năm 2011) – NXB Hội nhà văn
 
* Giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí:
“Te te” – Giải nhất thơ huyện Kỳ Anh năm 1997
- “Thầy Na” – Giải khuyến khích về truyện ngắn – NXB Giáo dục năm 1999
- “Nhọc còn hơn là đói” – Giải Khuyến khích Báo chí, Ban Tuyên giáo – Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh năm 2004
- “Hà Tĩnh anh hùng” – Giải khuyến khích quê hương Hà Tĩnh – Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2004
- “Người nhà mình”  - Giải khuyến khích ngành Bưu điện năm 2005
- “Rừng góa” – Giải khuyến khíchcủa  Ủy ban toàn quốc các Hội liên hiệp VHNT  Việt Nam năm 2007.
- Giải C - giải thưởng VHNT Nguyễn Du Hà Tĩnh (2005 – 2009)
 
* Tác phẩm tự chọn:
- Rừng góa
- Bên dòng Sơn Soang
-Nhầm rọt
. . . . .
Loading the player...