03-08-2012 - 09:06

ĐÀO MINH SƠNHọ và tên: ĐÀO MINH SƠN
 

Sinh ngày: 24/01/1957
Quê quán: Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh
Đơn vị công tác: Công ty Lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn
Địa chỉ liên lạc hiện nay: Xóm Hoàng Nam - Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tinh
Điện thoại Di động: 0985.174.378
Vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành thơ năm 2006
 
* Vài nét về quá trình học tập, công tác:
- Năm 1975 - 1980: Tham gia quân đội
- Năm 1980 - 2008: Chuyển ngành về Lâm trường Hương Sơn
- Năm 2008 - 2012: Nghỉ hưu
 
* Tác phẩm chính đã xuất bản:
- Tình quê (Tập thơ, năm 2005) – NXB Văn hóa dân tộc
- Những bàn tay hát (Tập thơ, năm 2008) – NXB Hội Nhà văn
 
* Giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí:
- Giải Khuyến khích - Giải thưởng VHNT Nguyễn Du năm 2010 – UBND tỉnh Hà  Tĩnh
 
* Tác phẩm tự chọn:
- Trên đỉnh Thèn Phàng
- Lam
- Người H,Mông ở Tây Nguyên

. . . . .
Loading the player...