04-07-2020 - 05:54

Chân dung hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

       Nhân dịp Đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh xuất bản cuốn sách Chân dung hội viên nhằm giới thiệu những thông tin chính yếu về tiểu sử, tác phẩm, giải thưởng của các văn nghệ sĩ Hà Tĩnh thuộc nhiều thế hệ, nhiều chuyên ngành khác nhau. Ngoài ra, cuốn sách cũng cung cấp cho bạn đọc một số tư liệu có liên quan đến hoạt động chung của Hội cũng như của hội viên để giúp bạn đọc hình dung được một phần nào đó sự tiếp nối, phát triển của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà đang ra sức nỗ lực góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần và công cuộc đổi mới của quê hương, dân tộc.

       Sách Chân dung hội viên giới thiệu toàn bộ hội viên của Hội hiện có tính đến thời điểm tổ chức Đại hội và một số hội viên đã mất trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với những hội viên đã mất trước thời điểm Đại hội hoặc đã chuyển hội tịch sang tỉnh khác, chúng tôi sẽ tổng hợp giới thiệu chung trong phần phụ lục. Trong quá trình biên soạn, Ban biên tập dựa trên hồ sơ Lý lịch hội viên mà Hội đang quản lý cùng với những tư liệu mới được hội viên cung cấp. Ban biên tập cố gắng bảo đảm tính cân đối, thống nhất và tinh gọn khi giới thiệu về tiểu sử của từng cá nhân cũng như về tác phẩm và giải thưởng. Trình tự sắp xếp theo thứ tự các Ban chuyên ngành và hội viên của mỗi chuyên ngành được xếp theo thứ tự A, B, C.

       Mặc dầu đã có nhiều cố gắng nhưng chắc chắn nội dung cuốn sách sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Rất mong nhận được sự góp ý, phê bình!

 

BAN BIÊN TẬP

 

. . . . .
Loading the player...