20-08-2020 - 06:45

89 tác giả với 279 tác phẩm tham gia Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VII

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 ban hành Thể lệ Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VII. Đây là giải thưởng nhằm đánh giá giá trị các tác phẩm văn học nghệ thuật, ghi nhận thành quả lao động sáng tạo của giới văn nghệ sỹ trong việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, trong giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của công chúng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Hà Tĩnh và nền văn học nghệ thuật Việt Nam.

   

Từ ngày 1/8/2020- 15/8/2020 Ban thư ký hội đồng giải thưởng VHNT Nguyễn Du đã nhận được 279 tác phẩm của 89 tác giả thuộc các chuyên ngành cụ thể như sau:

TT

Chuyên ngành

Tác giả

Tác phẩm

1

Văn xuôi

8

9

2

Thơ

25

27

3

Văn học thiếu nhi

5

6

4

Lý luận phê bình

4

4

5

Văn nghệ dân gian

1

1

6

Sân khấu biểu diễn

4

20

7

Nhiếp ảnh

13

89

8

Âm nhạc

16

76

9

Mỹ thuật

12

45

10

Kiến trúc

1

2

Để đảm bảo sự chính xác, hiệu quả, đạt chất lượng cao, sáng ngày 18/08/2020, Ban tổ chức họp triển khai thảo luận để hoàn chỉnh quy chế, cách thức chấm tác phẩm tham dự giải thưởng. Trên cơ sở xét chọn ở vòng 1 của các Tiểu ban, vòng 2 ở cấp Phân ban và vòng 3 của Hội đồng giải thưởng, BTC sẽ đề xuất UBND tỉnh quyết định danh sách và tổ chức trao giải thưởng nhân kỷ niệm 255 năm ngày sinh và tưởng niệm 200 năm ngày mất Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du (1765-1820) và trung tuần tháng 9 năm 2020.

 Linh Châu

 


 

. . . . .
Loading the player...