02-10-2018 - 08:33

THÔNG BÁO GỬI TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI THƯỞNG NĂM 2018 CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT VIỆT NAM

Căn cứ Thông báo số 145/TB-LH ngày 12/7/2018 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam về việc gửi tác phẩm xét Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2018, Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh thông báo cho các Ban chuyên ngành, Chi hội và hội viên có nhu cầu tham dự Giải thưởng theo các quy định trong quy chế (sửa đổi) Giải thưởng Văn học nghệ thuật hàng năm của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2011:

 

1. Thời gian công bố tác phẩm để tính giải thưởng hàng năm

Các tác phẩm tham gia dự giải được sáng tác từ 01/10 năm trước cho đến 30/9 năm sau - năm xét giải ( theo thời gian gửi lưu chiểu đối với in ấn, thời gian công bố chính thức trong Triển lãm, Liên hoan hay phát sóng, công diễn).
2. Quy định về tác phẩm dự xét thưởng
Văn học: Tác phẩm được công bố phải là những tác phẩm in lần đầu. Tác phẩm chọn lọc từ những tác phẩm xuất bản trước hay tuyển tập tác phẩm không được dự xét giải hàng năm của UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam
Mỹ thuật: Phải là tác phẩm gửi bản gốc đến triển lãm các khu vực do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức. Hội Mỹ thuật Việt Nam chọn giới thiệu tác phẩm của các Hội địa phương đăng ký dự xét giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Hội địa phương nào không có tranh được giới thiệu thì không cần chọn gửi tác phẩm Mỹ thuật dự xét giải.  Tác phẩm được giới thiệu phải làm thủ tục đăng ký qua Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật địa phương kèm theo ảnh chụp tác phẩm cỡ 25 cm x 38 cm (ảnh màu).
Nhiếp ảnh: Ảnh màu hoặc đen trắng cỡ 25 cm x 38 cm trở lên.
Âm nhạc: Gửi bản nhạc và băng, đĩa thể hiện (chỉ chọn 01 tác phẩm dự giải).
Sân khấu: Là vở diễn phải kèm băng, đĩa hình; là kịch bản phải được xuất bản thành sách
Điện ảnh và Múa: Gửi băng, đĩa hình.
Kiến trúc: Gửi bản vẽ thiết kế tổng thể, ảnh toàn bộ công trình đã xây dựng xong, ảnh bố trí nội thất tiêu biểu (cỡ 18 cm x 25 cm) và công năng sử dụng của công trình
Văn nghệ dân gian: Nộp tác phẩm theo quy định của chuyên ngành.

Ghi chú:
- Tác phẩm in thành sách gửi 02 bản /01 tác phẩm.
- Hội viên các chuyên ngành TW, đề nghị gửi thẳng cho các Hội chuyên ngành TW

- Ban tổ chức không trả lại tác phẩm dự xét giải.
Đề nghị các hội viên, CTV chọn gửi các tác phẩm tham dự giải thưởng và đơn xin đăng ký dự giải ( theo mẫu) về cho Trưởng các Ban chuyên ngành hoặc trực tiếp gửi về Văn phòng Hội trước ngày 15/10/2018, theo địa chỉ: Họa sĩ Lê Anh Ngọc - Bộ phận nghiệp vụ - Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh. ĐT: 0976477432. Mỗi Ban chuyên ngành khi sơ tuyển chọn xét không quá 3 tác phẩm gửi về Thường trực Hội đồng tuyển chọn.

 

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ XÉT GIẢI THƯỞNG
VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NĂM 2018 CỦA UỶ BAN TOÀN QUỐC
LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM


 
Tên tác phẩm (mỗi tác phẩm một phiếu):..............................................................
Thể loại: .................................................................................................................
Kích thước: ............................................................................................................

Được công bố tháng........năm 201..
Tên tác giả: .............................................................................................................
Năm sinh: ........... Nam/Nữ
Là Hội viên ( CTV) của Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh
Đề nghị được dự thi (đề nghị gạch bỏ những giải thưởng không tham dự):
1. Tác phẩm của hội viên tỉnh, thành phố (A- B- C- KK)
2. Tác phẩm của tác giả là người cao tuổi
3. Tác phẩm của tác giả trẻ
 
                                                               Hà Tĩnh, ngày    tháng 10   năm 2018
 
         XÁC NHẬN CỦA HỘI LHVHNT HÀ TĨNH                 NGƯỜI ĐĂNG KÝ
      (Sau khi đã qua xét chọn của Hội đồng)
                      (Ký tên, đóng dấu)

 

 

. . . . .
Loading the player...