28-06-2020 - 17:20

Tác giả Phan Xuân Hòa

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Phan Xuân Hòa, sinh năm 1948, quê quán Hương Trạch - Hương Khê. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.

 

Bút danh: Xuân Hòa

Ngày tháng năm sinh: 30 - 11 - 1948

Quê quán: Hương Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh                  

Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, Chuyên ngành: Nhiếp ảnh

Năm kết nạp: 2009

Từng tham gia quân đội. Đã nghỉ hưu

Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung Tâm, Ngọc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh.    

Điện thoại: 0946038676; Email: xuanhoahoivanhoc@gmail.com

Tác phẩm đã công bố: 

Đã có một số tác phẩm được triển lãm ở khu vực và địa phương (Đường nét công nghiệp, Lưu giữ kỷ niệm, Đảo là nhà, Đặc sản từ một miền quê…)

Giải thưởng VHNT:

Giải Nhì Cuộc thi Ảnh TSNT Hà Tĩnh lần thứ 4 về chủ đề Xây dựng nông thôn mới (Thị trấn mới Vũ Quang, năm 2013)

Tác phẩm tự chọn:


Thị trấn mới Vũ Quang

Đảo là nhà

Đường nét công nghiệp

Lưu giữ kỷ niệm

Đặc sản từ một miền quê

 

. . . . .
Loading the player...