28-10-2022 - 01:01

Khơi nguồn sáng tạo, tháo gỡ khó khăn cho các Hội Văn học Nghệ thuật

Nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động phối hợp chỉ đạo điều hành, triển khai các nội dung công tác trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật (VHNT), ngày 24-10-2022, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT & DL) tổ chức Hội nghị giao ban với Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương quý III/2022.

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông, phát biểu tại Hội nghị

Chủ trì hội nghị có: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ VH,TT & DL Tạ Quang Đông; Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam Đỗ Hồng Quân; Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Phê bình VHNT Trung ương Bùi Thế Đức; cùng đại diện các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương (Hội Nhà văn, Hội Kiến trúc sư, Hội Điện ảnh, Hội Mỹ thuật, Hội Sân khấu, Hội Âm nhac, Hội Nhiếp ảnh, Hội Nghệ sĩ Múa, Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam).

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá hoạt động của quý III; đề ra nhiệm vụ của quý IV/2022; trong đó tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; nhiều chương trình, dự án lớn về VHNT được Liên hiệp và các Hội khởi động; một số đề án theo phê duyệt của Chính phủ được tích cực triển khai thực hiện; nhiều chính sách mới cho văn hóa, VHNT, chăm lo đời sống cho văn nghệ sĩ đã được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thực hiện.

PGS,TS Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam báo cáo chuyên đề

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 66-HD/BTGTW ngày 08/8/2022 triển khai thực hiện Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phân công theo dõi, chỉ đạo các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; tổ chức các đoàn công tác đến một số tỉnh, thành, các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về văn hoá, văn học, nghệ thuật, tổ chức giao ban hằng quý với Liên hiệp và các Hội để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai công tác văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước…

Tại Hội nghị, PGS,TS Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã trình bày báo cáo chuyên đề về hoạt động của Liên hiệp:

Trong thời gian qua, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương đã tích cực, tăng cường triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch công tác năm. Mặc dù điều kiện còn khó khăn (do kinh phí hỗ trợ sáng tác chưa được cấp, chưa ổn định trụ sở do phải di dời để cải tạo, xây mới…) nhưng Liên hiệp và các Hội vẫn triển khai hiệu quả nhiều nội dung công việc theo kế hoạch đề ra, tiếp tục phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp hội viên tham gia vào các hoạt động của hội; kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Trần Thanh Lâm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị

Văn nghệ sĩ giữ được tinh thần chủ động, say mê và có tinh thần trách nhiệm cao với đất nước, với công việc sáng tạo. Tinh thần đồng hành, nhập cuộc của giới văn nghệ sĩ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng được đề cao. Nhiều tác phẩm được in ấn, triển lãm, nhiều chương trình nghệ thuật được biểu diễn, hội nghị, hội thảo lớn diễn ra với những phương thức sinh động, sáng tạo. Các chương trình, hoạt động VHNT trên cả nước diễn ra phong phú, đa dạng, đạt chất lượng về nội dung tư tưởng và nghệ thuật.

Bộ VH, TT & DL đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ, thúc đẩy văn hóa, VHNT phát triển trong quý III  như: xây dựng Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; ban hành Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động VHNT, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch; tổ chức hội nghị về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và hội nghị tuyên truyền, phổ biến về các nội dung cơ bản của Hiệp ước về quyền tác giả, Hiệp ước về biểu diễn và bản ghi âm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới; triển khai chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa 28/8; tổ chức hội nghị triển khai Luật Điện ảnh, xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo…

PGS.TS Đỗ Hồng Quân đánh giá: Hiện có hơn 40.000 văn nghệ sĩ đang hoạt động trong 10 hội chuyên ngành Trung ương và 63 Hội tại các tỉnh, thành phố; hằng năm cho ra đời hàng nghìn tác phẩm VHNT, song chất lượng tác phẩm vẫn là việc cần bàn. Bộ VH, TT & DL cùng Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã có các chương trình phối hợp về đặt hàng, đầu tư sáng tác, nhưng chưa có chiến lược phát triển xứng tầm, chưa có nhiều tác phẩm chất lượng cao như kỳ vọng của Nhân dân.

Một trong những đòn bẩy thúc đẩy sự nghiệp phát triển VHNT, tạo đà cho nhiều tác phẩm  có chất lượng cao ra đời chính là chương trình hỗ trợ sáng tạo VHNT được Chính phủ thực hiện từ 1999 và gần đây nhất là việc thực hiện Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 08/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình VHNT, báo chí ở Trung ương và các Hội VHNT địa phương.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh vấn đề đổi mới công tác đầu tư sáng tạo, với mục tiêu cải tiến phương thức hỗ trợ sáng tạo có trọng tâm, trọng điểm, triển khai tới các tổ chức thành viên một cách có hiệu quả. Trong đó, chú trọng vào việc phát hiện những tác giả có khả năng, tâm huyết, sức sáng tạo dồi dào, phát hiện những lĩnh vực mạnh của từng Hội để tập trung đầu tư, tránh việc đầu tư dàn trải. Chú trọng tới việc đổi mới phương thức tổ chức Trại sáng tác, kết hợp giữa Trại viết và thâm nhập thực tế xã hội.

Tăng cường tổ chức các đợt đi thực tế tới các địa phương, vùng trọng điểm kinh tế, mô hình nông thôn mới… cho các văn nghệ sĩ cũng là một yêu cầu quan trọng trong đời sống sáng tác, nhằm mở rộng tầm nhìn, nâng cao nhận thức, tích lũy vốn sống.

Tại Hội nghị, đại diện các Hội VHNT phát biểu và kiến nghị nhiều vấn đề về các hoạt động tổ chức phát triển và nâng cao chất lượng tác phẩm VHNT; trong đó có các hoạt động trại sáng tác, đặc biệt là liên quan đến kinh phí và môi trường sáng tác, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng văn nghệ sĩ trẻ, đổi mới phương thức quản lý và lãnh đạo VHNT…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Liên hiệp và các hội VHNT chuyên ngành đã làm được trong thời gian qua; ông Trần Thanh Lâm cũng chia sẻ với những khó khăn của Liên hiệp các Hội VHNT Trung ương và các Hội VHNT chuyên ngành; đồng thời, nhấn mạnh: Hội nghị lần này tiếp tục rà soát, đánh giá lại toàn bộ các nội dung công việc theo chương trình công tác năm, là điều kiện, tiền đề quan trọng, chuẩn bị cho các nội dung cho Hội nghị giao ban tổng kết cuối năm vào tháng 01/2023 tới.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương và các đơn vị liên quan cần quan tâm, bám sát tình hình thực tiễn, tiếp tục quán triệt đầy đủ, nhận thức sâu sắc, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, VHNT; các ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về cơ chế đầu tư và phát triển, trong đó là về kinh phí hỗ trợ sáng tác của Chính phủ, đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị  Bộ VH, TT & DL, Bộ Tài chính, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp quan tâm, tạo điều kiện tháo gỡ, hoàn thiện các thủ tục để Đề án hỗ trợ sáng tạo VHNT giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, sớm giải ngân được kinh phí. Bộ VH, TT & DL tiếp tục quan tâm thúc đẩy các cơ chế, chính sách để có các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các Hội VHNT; đồng thời tăng cường định hướng, thanh tra, kiểm tra và quản lý hoạt động văn hóa, VHNT thời gian tới.

Nguồn tin: Tạp chí Sông Lam

. . . . .
Loading the player...