28-08-2020 - 20:45

Hội đồng giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần thứ VII họp triển khai công tác chấm giải

Sáng ngày 28/08/2020, Hội đồng Giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần thứ VII (2015-2020) họp triển khai công tác chấm giải. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2768/QĐ-UBND, các thành viên Tiểu ban, các thành viên Tổ giúp việc và các cán bộ VP Hội.

Mở đầu cuộc họp, nhà văn Trần Quỳnh Nga – Trưởng Ban công tác hội viên thay mặt Tổ thư ký báo cáo kết quả thu nhận tác phẩm; thông qua quyết định thành lập Hội đồng xét chọn Giải thưởng VHNT Nguyễn Du, quyết định thành lập các Tiểu ban, Phân ban giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần thứ VII, dự thảo lần 2 về quy chế xét chọn giải.  Kể từ ngày 1/8/-15/8/2020, Ban thư ký Hội đồng giải thưởng đã nhận được 281 tác phẩm của 88 tác giả gửi tham dự 


Theo dự thảo lần 2 về Quy chế xét chọn giải. thưởng VHNT Nguyễn Du lần thứ VII, tiêu chuẩn xét giải thưởng gồm: Về tư tưởng, tác phẩm văn học, nghệ thuật phải mang tính chân thực, tính dân tộc, tính nhân văn, tính giáo dục sâu sắc, phù hợp với chủ trường đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phải đem lại các giá trị nhân văn đích thực, dân chủ có tác dụng thiết thực với xã hội, xây dựng văn hóa con người Việt nam trong giai đoạn mới của cách mạng; Về nghệ thuật, tác phảm phải có giá trị thẩm mỹ, có tính sáng tạo, hình thức nội dung có sự tìm tòi và những phát hiện mới, có bản sắc dân tộc, tính hiện đại và hấp dẫn, sinh động, mang lại cảm xúc thẩm mỹ cho công chúng.Về tác động xã hội, là tác phẩm đã được trải qua thời gian, khẳng định sức sống lâu bền, được công chúng thưởng thức mến mộ về tư tưởng nghệ thuật, giá trị thẩm mỹ và tính nhân văn, góp phần cổ vũ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
Về Quy trình xét giải thưởng,ở vòng sơ khảo, các Tiểu ban xem xét, đánh giá sơ bộ trên cơ sở thể lệ giải thưởng; tiến hành xếp loại, chấm điểm và chọn ra các tác phẩm đủ tiêu chuẩn, không phạm quy trình Phân ban. Trên cơ sở đánh giá của các Tiểu ban, Phân ban Văn học và Nghệ thuật sẽ tổ chức đánh giá, trình kết quả với thường trực hội đồng.  Tại vòng Chung khảo, Hội đồng chấm và bỏ phiếu kín cho từng thể loại; thông báo kết quả chấm điểm các tác phẩm được đăng trên Website của Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh để lấy ý kiến dư luận (Từ ngày 5/9 đến ngày 10/9/2020). Tiêu chuẩn bảng điểm cho từng giải thưởng VHNT Nguyễn Du (thang 20 điểm): Giải A: đạt từ 18 đến 20 điểm; Giải B: đạt từ 16 đến dưới 18 điểm; Giải C: Đạt từ 14 đến dưới 16 điểm; Giải khuyến khích: Đạt từ 12 điểm đến dưới 14 điểm.

  Với tinh thần trách nhiệm cao, thành viên trong các tiểu ban đã có nhiều ý kiến thẳng thắn góp ý cho dự thảo lần 2 về quy chế xét chọn giải thưởng VHNT Nguyễn Du  nhằm nâng cao chất lượng giải thưởng lần này.

 Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận công sức của các Tiểu ban trong thời gian qua và yêu cầu các thành viên tuân thủ theo đúng Thể lệ đã ban hành để thực hiện; chấm điểm một cách khách quan, công tâm nhất để chọn ra được những tác phẩm có chất lượng đồng thời cần tích cực tuyên truyền về Giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần thứ VII hơn nữa để có sự lan tỏa lớn trong nhân dân.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Nam Phong – Chủ tịch Hội LHVTNT Hà Tĩnh đồng tình về việc công khai kết quả giải thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sau khi lắng nghe, tập hợp tất cả các ý kiến, Hội đồng sẽ ban hành Quy chế chính thức  và cácTtiểu ban cần xây dựng các tiêu chí rõ ràng để xét chọn tác phẩm, góp phần vào việc xây dựng Giải thưởng khách quan, công tâm, chính xác.

Linh Châu
 

. . . . .
Loading the player...