02-07-2016 - 09:19

Họa sĩ Võ Hoàng Hiệp

Họa sĩ Võ Hoàng Hiệp sinh năm 1975 tại Hương Sơn - Hà Tĩnh. Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Hiện đang là giảng viên Trường Đại học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh.


Họa sĩ Võ Hoàng Hiệp
 

- Sinh ngày: 28/11/1975
- Nguyên quán: Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh
- Dân tộc: Kinh
- Tốt nghiệp trường: Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh – năm 2004
- Hội viên ngành: Hội họa
- Năm vào hội: 2009
- Giảng viên – Trường Đại học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 50/23 Lê Thị Hồng, phường 17, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0918 64 94 77         Email: vhh_hac@yahoo.com
 
* Tác phẩm chính:
Giấc ngủ I – Sơn dầu (160 x 235cm) 2005; Vào thành phố - Sơn dầu (230 x 330cm) 2004; Nhịp đời I – Tổng hợp (125 x 125cm) 2007; Nhịp đời II – Tổng hợp (125 x 125cm) 2008; Phố - Sơn dầu (95 x 95cm) 2006; Biểu hiện I – Sơn dầu (120 x 240cm) 2003; Nhịp mùa – Sơn dầu (100 x 140cm) 2001; Phố Châu – Sơn dầu (90 x 110cm) 2000.

* Một số tác phẩm tiêu biểu:
 
Nhịp đời 1 (2008) - Kích thước 125 cm x 125 cm - Chất liệu: Tổng hợpNhịp đời 2 (2008) - Kích thước 125 cm x 125 cm - Chất liệu: Tổng hợpNhịp đời 3 (2012) - Kích thước: 125 cm x 250 cm - Chất liệu: Tổng hợpMiền Tây 1 (2014) - Kích thước: 100 cm x 130 cm - Chất liệu: Tổng hợpMiền Tây 2 (2014) - Kích thước: 100 cm x 130 cm - Chất liệu: Tổng hợpTiếng thở (2009) - Kích thước: 90 cm x 90 cm - Chất liệu: Sơn dầu

Lê Anh Ngọc - Anh Đức ( Tổng hợp và giới thiệu)
. . . . .
Loading the player...