04-10-2022 - 03:48

Hà Tĩnh: 10 cá nhân được phong tặng Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú

Trong số 10 nghệ nhân Hà Tĩnh được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định phong tặng danh hiệu lần này có 2 người được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân (NNND) và 8 người là Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT).

Tại Quyết định số 1020/QĐ-CTN, ngày 9/9/2022, Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước NNND cho 64 cá nhân hoạt động ở các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; tri thức dân gian; ngữ văn dân gian; tiếng nói, chữ viết; lễ hội truyền thống.

Nghệ nhân Nguyễn Ban (thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân) - một trong các nghệ nhân được phong tặng NNND

2 nghệ nhân Hà Tĩnh được phong tặng danh hiệu NNND đợt này là NNƯT Nguyễn Ban (thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân) và NNƯT Vũ Thị Thanh Minh (xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên).

Cả hai nghệ nhân đều được phong tặng danh hiệu NNND ở loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

NNND Vũ Thị Thanh Minh (xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên)

Đối với NNƯT, Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu này cho 547 nghệ nhân trong cả nước, trong đó Hà Tĩnh có 8 người.

8 cá nhân gồm: ông Trần Minh Chính (thôn Thắng Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà), ông Trần Văn Hoàng (thôn Trung Hậu, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ), bà Đặng Thị Nguyệt (tổ dân phố 1, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh) - cùng loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Ông Trương Văn Hứa (thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên), loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh và hò chèo cạn.

Ông Trương Văn Hứa (Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) người có công trong phục dựng và gìn giữ hò chèo cạn trong Lễ cầu ngư - di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Định (tổ dân phố 8, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh) - loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Ông Ngô Thanh Cẩn (thôn Khe Giao 1, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà), ông Phạm Quang Hồng (phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh), bà Lương Thị Nguyên (thôn Mai Hoa, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc) - cùng loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Tính từ năm 2016 đến nay, đây là đợt thứ 3 Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng các danh hiệu NNND và NNƯT cho các cá nhân trên cả nước. Sau 3 đợt, Hà Tĩnh có 26 nghệ nhân được phong tặng các danh hiệu, trong đó, có 3 người là NNND và 23 người là NNƯT.

Nguồn tin: Thiên Vỹ/ Báo Hà Tĩnh

. . . . .
Loading the player...