14-05-2020 - 17:07

Đại hội Chi bộ CQ Hội Liên hiệp VHNT lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 14/05/2020, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh tổ chức đại hội chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến tham dự có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh cùng 12 đảng viên trong Chi bộ CQ Hội Liên hiệp VHNT.

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ngành, các địa phương, đơn vị, hoạt động văn học nghệ thuật 5 năm qua có nhiều khởi sắc, giành được những kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác. Hàng năm, Hội quan tâm tổ chức nghiêm túc Hội nghị CBVC, hình thành và bổ sung sửa đổi Quy chế làm việc cơ quan, Quy chế chi tiêu hỗ trợ sáng tạo, Quy chế thành lập và hoạt động Chi hội VHNT cơ sở, Quy chế xét kết nạp hội viên mới, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế tuyển dụng cán bộ viên chức, Quy chế nâng lương trước thời hạn, Quy chế hoạt động của Tạp chí Hồng Lĩnh, trang Web “ Văn nghệ Hà Tĩnh …Chế độ hội họp, hội ý Liên tịch, Ban Thường trực, Ban thường vụ được duy trì nghiêm túc, đúng quy định. Cơ quan chăm lo tới việc xây dựng văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp. Chi bộ thường xuyên nhắc nhở cán bộ đảng viên đề cao ý thức cảnh giác, thực hiện nghiêm túc các quy định về quốc phòng - an ninh, nâng cao cảnh giác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra hiện tượng cháy nổ, mất cắp. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh văn hóa làm tốt công tác chính trị nội bộ. 

Chi bộ CQ Hội Liên hiệp VHNT

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Hội đã thực hiện nghiêm túc trong công tác triển khai học tập, quán triệt và xây dựng chương trình tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận... của Trung ương, của Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Khối CCQ&DN tỉnh. Nhiệm kỳ qua, công tác tổ chức cán bộ, đảng viên được quan tâm. Ngoài việc xây dựng, bổ sung, rà soát nguồn quy hoạch, Chi bộ cũng với Ban chấp hành Hội đóng vai trò quan trọng trong việc kiện toàn tổ chức Chi ủy, các Ban, Chi hội, xây dựng Đề án nhân sự cho Đại hội X sắp tới.

Mặc dù có những cố gắng nhưng Chi ủy còn chậm trong việc đề ra chương trình, kế hoạch hành động để triện khai những quan điểm của Đảng vào lĩnh vực VHNT ở địa phương, việc khắc phục những khuyết điểm theo tinh thần Hội nghị kiểm điểm theo nội dung Nghị quyết TW 4 còn chậm, một số cán bộ đảng viên ý thức gương mẫu chưa cao, thiếu ý chí phấn đấu vươn lên trong công tác. Kinh nghiệm lãnh đạo, quản lí cũng như tâm huyết của các thành viên trong Chi ủy đang hạn chế, ảnh hưởng tới kết quả nhiệm vụ được giao. Trong điều kiện hiện nay, Ban lãnh đạo Hội chưa kịp thời nghiên cứu mô hình hay về việc quảng bá các công trình, tác phẩm của văn nghệ sĩ. Mối quan hệ liên kết, phối hợp hoạt động giữa Hội và các cơ quan ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh cũng như các địa phương trong tỉnh còn thiếu chặt chẽ nên hạn chế tới hiệu quả hoạt động VHNT trên địa bàn. Trước những diễn biến phức tạp của đời  sống xã hội, Chi bộ chưa kịp thời trong việc nắm bắt tình hình, tâm lí tư tưởng của cán bộ đảng viên. Việc học tập, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng còn hạn chế, một số bài thu hoạch chất lương không cao, phần liên hệ thực tế yếu. Trong sinh hoạt chi bộ, nội dung chưa thật phong phú, còn thiếu sự đầu tư cho những chuyên đề nhằm nâng cao hiểu biết cho đảng viên về các lĩnh vực khác của đời sống. Một số chế độ sinh hoạt đảng chưa thật nghiêm túc, nhất là chế độ báo cáo, kiểm tra giám sát. 

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025, trên cơ sở các chủ trương của Đảng và Nhà nước, Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh thời gian tới cần nỗ lực phấn đấu sáng tạo thêm nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao đáp ứng nhu cầu văn hóa - tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Xây dựng và phát triển rộng rãi phong trào văn nghệ quần chúng. Phát hiện, bồi dưỡng các tài năng văn học, nghệ thuật, khơi dậy mọi nguồn lực sáng tạo; tôn trọng quyền tự do sáng tác đi đôi với việc nêu cao trách nhiệm công dân; sáng tạo và quảng bá rộng rãi những tác phẩm có giá trị cao. Phấn đấu xây dựng phong trào văn học nghệ thuật tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025, duy trì hoạt động văn học, nghệ thuật Hà Tĩnh đạt mức khá so với các tỉnh trong khu vực, góp phần xứng đáng vào việc xây dựng, phát triển đời sống văn hóa tinh thần của quê hương. Nỗ lực xây dựng Chi bộ thành hạt nhân chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đường lối, chính sách mới của Nhà nước. Phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhiệm kỳ tới, toàn thể cán bộ, đảng viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh quyết tâm đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ IX đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh
Một số hình ảnh tại Đại hội Chi bộ CQ Hội Liên hiệp VHNT lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đ/c Trần Đình Hướng báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội

Đ/c Trần Nam Phong trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Đại hội thảo luận

Đồng chí Hà Thị Sâm- CVP Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh phát biểu chỉ đạo

      Đại hội đã bầu ra BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 đồng chí do đồng chí Trần Nam Phong ( Bí thư), đồng chí Trần Đình Hướng ( Phó Bí thư) và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt- Chi ủy viên và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cấp ủy khóa X nhận nhiệm vụ

Tặng hoa cho Bí thư chi bộ Phan Trung Hiếu không tiếp tục tham gia cấp ủy khóa mới

 Linh Châu


 

. . . . .
Loading the player...