Âm nhạc

Tác giả Nguyễn Xuân Câu

Tác giả Nguyễn Xuân Câu

04-08-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung cố tác giả Nguyễn Xuân Câu (1953 - 2016). Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Tác giả Phạm Văn Thắng

Tác giả Phạm Văn Thắng

25-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Phạm Văn Thắng (1932 - 2019). Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Tác giả Bùi Đức Ái

Tác giả Bùi Đức Ái

21-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Bùi Đức Ái, quê quán xã Đỉnh Bàn - Thạch Hà. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Ca sĩ Hoàng Nhật Dương

Ca sĩ Hoàng Nhật Dương

19-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung ca sĩ Hoàng Nhật Dương, sinh năm 1979, quê quán Kỳ Phú - Kỳ Anh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Ca sĩ Dư Văn Hưng

Ca sĩ Dư Văn Hưng

18-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung ca sĩ Dư Văn Hưng, sinh năm 1969, quê quán Cẩm Nhượng - Cẩm Xuyên. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Ca sỹ Võ Trang Hòa

Ca sỹ Võ Trang Hòa

16-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung ca sỹ Võ Trang Hòa, sinh năm 1975, quê quán Thạch Hạ - Tp Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Sân khấu- biểu diễn
Tác giả Nguyễn Văn Mạnh

Tác giả Nguyễn Văn Mạnh

15-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1973, quê quán phường Hưng Trí - Thị xã Kỳ Anh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Tác giả Đinh Văn Dinh

Tác giả Đinh Văn Dinh

11-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Đinh Văn Dinh, sinh năm 1957, quê quán Hương Vĩnh - Hương Khê. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc.
Tác giả Nguyễn Văn Vượng

Tác giả Nguyễn Văn Vượng

09-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1960, quê quán Cẩm Vịnh – Cẩm Xuyên. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Tác giả Mai Văn Thông

Tác giả Mai Văn Thông

05-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Mai Văn Thông, sinh năm 1950, quê quán Thạch Đài – Thạch Hà. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
  [Đầu]... 1 2 3 4 5 ... [Cuối]
Loading the player...