Văn nghệ sĩ Hà Tĩnh xa quê

Nhà văn HOÀNG NGỌC PHÁCH

Nhà văn HOÀNG NGỌC PHÁCH

02-08-2012
Lịch sử văn học Việt Nam đã chọn Hoàng Ngọc Phách làm người mở cánh cửa đầu tiên cho nền tiểu thuyết Việt Nam hiện đại. Tác phẩm “Tố Tâm” đã tạo nên một cuộc cách tân lớn trong nghệ thuật và Hoàng Ngọc Phách đã trở thành người đi tiên phong mở đường cho cả phong trào tiểu thuyết Tự Lực Văn Đoàn sau này.
  [Đầu]... 1 2 3 4 5 ... [Cuối]
Loading the player...