20-08-2020 - 17:25

Trưng bày đặc biệt Ngày độc lập 2/9

Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2020) Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Hà Nội) tổ chức Trưng bày chuyên đề mang tên "Ngày độc lập 2/9".

Bộ trang phục và bàn làm việc của Bác Hồ tại Trưng bày chuyên đề "Ngày độc lập 2/9"

Trưng bày là hoạt động văn hóa góp phần kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) (2/9/1945-2/9/2020). Tiếp tục khẳng định Chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam.

Trưng bày "Ngày Độc lập 2/9" được chia thành 2 phần: Sức mạnh dân tộc và Ngày Độc lập 2/9.

Ở phần I, Sức mạnh dân tộc tập trung giới thiệu những nội dung như: Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước ngày 28/1/1941 để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII, tháng 5/1941 đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh) nhằm tập hợp mọi lực lượng yêu nước của dân tộc để xây dựng khối đoàn kết toàn dân để thực hiện nhiệm vụ cách mạng… cùng với quá trình chuẩn bị lực lượng về mọi mặt, khi thời cơ đến, Đảng đã phát động toàn dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền; Đại hội Quốc dân Tân Trào ngày (16/8/1945) nhất trí tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước; khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi trong cả nước; sự kiện Vua Bảo Đại thoái vị (30/8/1945), chế độ phong kiến tồn tại trên đất nước ta hàng nghìn năm bị xóa bỏ.

Lần đầu tiên, tại Trưng bày giới thiệu hai cuốn sổ tay ghi chép các công việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 2/9/1945 đến 17/10/1945

Phần 2: Ngày Độc lập 2/9, gồm những hiện vật, tài liệu thể hiện sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập (2/9/1945) khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành quả của Cách mạng tháng Tám: Nhà nước dân chủ nhân dân; Tổng tuyển cử ngày 06/01/1946; Quốc hội thông qua Hiến pháp 1946; và ký ức về ngày Độc lập qua những câu chuyện kể, hồi ức của các nhân chứng lịch sử.

Những hiện vật tiêu biểu của phần này gồm hình ảnh Lễ Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Quốc kỳ, Quốc ca, Hiến pháp, sưu tập tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (giấy bạc Cụ Hồ)...

Đặc biệt, lần đầu tiên, tại Trưng bày giới thiệu hai cuốn sổ tay ghi chép các công việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 2/9/1945 đến 17/10/1945.

Những hiện vật, tài liệu ý nghĩa tại Trưng bày góp phần giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về mốc son lịch sử Cách mạng tháng Tám 1945, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, giá trị của độc lập, tự do... từ đó góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Nguồn tin: baochinhphu.vn

 

. . . . .
Loading the player...