11-12-2019 - 20:11

Tọa đàm góp ý kiến về xây dựng lễ hội Nguyễn Du

Sáng ngày 11/12/2019, Văn phòng đại diện Hội Kiều học Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến về việc xây dựng lễ hội về Đại thi hào Nguyễn Du.Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải, Giám đốc Sở VHTTDL Bùi Xuân Thập cùng nhiều nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh đã tới tham dự

Quang cảnh buổi tọa đàm

        Trên cơ sở nội dung 6 vấn đề gợi ý của Ban tổ chức, ý kiến của số động các đại biểu đều đồng tình việc tổ chức lễ hội về Nguyễn Du nhằm để tôn vinh những đóng góp của danh nhân và kiệt tác Truyện Kiều. Hà Tĩnh hiện đã có một số lễ hội nhưng hầu như chưa có một lễ hội nào để tôn vinh các nhân vật danh nhân trên lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. Có nhiều phương án đặt tên cho lễ hội nhưng đa phần đều muốn tên gọi phải gắn với Nguyễn Du và Truyện Kiều.

 

        Lễ hội này có thể diễn ra vào ngày sinh hoặc ngày mất nhưng nên tổ chức thường niên, gắn với phát triển du lịch văn hóa và huy động được sự vào cuộc của đông đảo quần chúng nhân dân. Vào các năm tròn, năm chẵn, lễ hội sẽ do Trung ương hoặc tỉnh chủ trì, khi có điều kiện có thể nâng lên thành Festival theo các chủ đề khác nhau, có sự tham gia của quốc tế. Dù tổ chức ở cấp độ nào thì cả hai phần lễ và phần hội cũng phải mang đậm tính dân gian, gắn với nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng dân cư địa phương và dòng họ.

Bảo Phan

. . . . .
Loading the player...