26-07-2019 - 16:56

Ra mắt Hiệp hội xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam

Hiệp hội xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam được thành lập sẽ là cơ quan bảo vệ, hỗ trợ các nhà sản xuất phim, doanh nghiệp để thúc đẩy điện ảnh Việt Nam phát triển.

Ngày 25/7, Đại hội thành lập Hiệp hội xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 100 đại biểu có hoạt động liên quan đến sản xuất phim. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 23 thành viên. Tiến sỹ Ngô Phương Lan, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) được bầu là Chủ tịch Hiệp hội. 4 phó chủ tịch gồm các ông, bà: Nguyễn Phương Hòa, Lê Minh Tâm, Lương Công Hiếu, Lê Quý Dương.

Ra mắt Ban chấp hành Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam (Ảnh: tuoitre.vn)

Hiệp hội xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (The Vietnam Association of Film Promotion and Development) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động dưới sự quản lý của Bộ Nội vụ, các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội. Hiệp hội tập hợp các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân làm công tác sản xuất phim, nhà đầu tư, xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam; tổ chức, cá nhân có xu hướng hỗ trợ cho các hoạt động đầu tư sản xuất, liên doanh. Đặc biệt, Hiệp hội liên kết với các nhà làm phim trong nước, quốc tế, phát triển nội lực điện ảnh Việt, mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu điện ảnh Việt Nam, đào tạo nguồn nhân lực điện ảnh chất lượng cao, mở rộng hợp tác quốc tế điện ảnh, quảng bá du lịch...

Hiệp hội xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam sẽ được phép gây quỹ trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ để tự trang trải kinh phí hoạt động. Hiệp hội cũng được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với các hoạt động gắn với nhiệm vụ mà Nhà nước giao.

Việc thành lập Hiệp hội xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam là cần thiết, xuất phát từ tình hình thực tế của điện ảnh, là cơ quan bảo vệ, hỗ trợ các nhà sản xuất phim, doanh nghiệp để thúc đẩy điện ảnh Việt Nam phát triển. Hiệp hội ra đời là phù hợp với Chiến lược và Quy hoạch phát triển điện ảnh, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, đáp ứng được mong muốn của các nhà làm phim, nhà sản xuất phim Việt Nam. Đồng thời, tạo cơ hội mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, truyền thống văn hóa đặc sắc của Việt Nam thông qua phim ảnh.

Đại hội thành lập Hiệp hội xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam lần thứ nhất thông qua Điều lệ hoạt động của Hiệp hội xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ I (2019-2024).

Theo đó, trong nhiệm kỳ I (2019-2024), Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam đề ra các nhiệm vụ: Xây dựng bộ tài liệu tổng hợp giới thiệu về môi trường làm phim tại Việt Nam, thu hút các dự án phim nước ngoài vào Việt Nam và xúc tiến phát triển hợp tác làm phim với đối tác nước ngoài; Xây dựng kho dữ liệu điện ảnh Việt Nam; Hỗ trợ liên kết và bảo vệ quyền lợi của các nhà sản xuất phim; Tư vấn, đề xuất về xây dựng chủ trương, chính sách điện ảnh; Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho người làm điện ảnh./.

Nguồn tin: Dangcongsan.vn

. . . . .
Loading the player...