08-06-2021 - 17:43

Một số hình ảnh của Thành phố Hà Tĩnh được Phóng viên Tạp chí Hồng Lĩnh vừa ghi lại sau 12h ngày 8/6/2021

Thành phố Hà Tĩnh thực hiện nghiêm chỉnh Quyết định số 140/QĐ-BCĐ ngày 08 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thành phố Hà Tĩnh để phòng, chống dịch COVID-19. Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về Thành phố Hà Tĩnh được Phóng viên Tạp chí Hồng Lĩnh vừa ghi lại sau 12h ngày 8/6/2021.

 

Phóng viên

. . . . .
Loading the player...