14-07-2020 - 15:45

LỜI CẢM ƠN

Nhân dịp Đại hội lần thứ X và kỉ niệm 50 năm thành lập Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh tổ chức, Ban tổ chức đã nhận được hoa và quà tặng chúc mừng của:

- Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh

- Ủy ban toàn quốc liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

- Hội Mỹ thuật Việt Nam

- Hội Nhạc sĩ Việt Nam

- Hội liên hiệp VHNT tỉnh Nghệ An

- Đảng ủy Khối CCQ và doanh nghiệp tỉnh

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Công an Hà Tĩnh

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh

- Trường Đại học Hà Tĩnh

- Trường Cao đẳng VHNT Nguyễn Du

- UBND Thị xã Hồng Lĩnh

- Đảng ủy, UBND xã Bùi La Nhân

Xin trân trọng cám ơn mọi sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, địa phương đã dành cho đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà!

                        BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP VHNT HÀ TĨNH

. . . . .
Loading the player...