25-03-2019 - 08:47

Họa sĩ Nguyễn Tiến Hội

Văn nghệ Hà Tĩnh giới thiệu chân dung họa sĩ Nguyễn Tiện Hội, sinh năm 1947 tại Phố Châu - Hương Sơn, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Họa sĩ Nguyễn Tiến Hội

 

- Sinh ngày 01/01/1947
- Quê quán: Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh
- Tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
- Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
- Hội viên UNESCO Mỹ thuật Hà Nội

Tác phẩm chính:

Kỷ niệm chiến trường (Sơn mài, 100x120cm); Thời đại công nghệ (Acrylic, 70x100cm); Những người bán hàng rong (Giấy dó, 40x60cm); Làm mạ xuân (Bột màu, 60x80cm). Có tranh triển lãm trong nước và trong bộ sưu tập tư nhân của nhiều nước.

Một số tác phẩm tiêu biểu:

Kỷ niệm chiến trường (Sơn mài, 100x120cm)

Thời đại công nghệ (Acrylic, 70x100cm)

Làm mạ xuân (Bột màu, 60x80cm)

Những người bán hàng rong (Giấy dó, 40x60cm)

______________________________________

Giới thiệu chân dung họa sĩ được rút từ tuyển sách "Mỹ thuật hiện đại Hà Tĩnh"

 

. . . . .
Loading the player...