02-11-2019 - 14:41

Họa sĩ Nguyễn Đình Truyền – Văn nghệ Hà Tĩnh

Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chân dung Họa sĩ Nguyễn Đình Truyền sinh năm 1960. Quê quán: Cẩm Thành - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh. Tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh Nghệ An. Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, chuyên ngành đồ họa.

Họa sĩ Nguyễn Đình Truyền

 

- Sinh ngày: 10/6/1960

- Quê quán: Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

- Tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội

- Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh Nghệ An

- Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, chuyên ngành đồ họa - Năm vào Hội: 2003

- Địa chỉ: Phường Lê Mao - Tp Vinh - Nghệ An

Tác phẩm chính:

Chiều về (khắc gỗ, 60x80cm, 2002. Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung, giải C của Ủy ban Toàn quốc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam); Mùa nhủi (khắc gỗ, 60x80cm, 2005. Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung, tặng thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 2005); Trung thu (khắc gỗ, 60x80cm. Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung, tặng thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam); Hoa rừng (trổ giấy, 140x105, 2016. Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung, giải B Hội Mỹ thuật Việt Nam).

Một số tác phẩm tiêu biểu:


Chiều về (khắc gỗ, 60x80cm, 2002)

Hoa rừng (trổ giấy, 140x105, 2016)

Mùa nhủi (khắc gỗ, 60x80cm, 2005)

Trung thu (khắc gỗ, 60x80cm, 2009)

 

______________________________________________

Giới thiệu chân dung họa sĩ được rút từ tuyển sách "Mỹ thuật hiện đại Hà Tĩnh"

. . . . .
Loading the player...