16-01-2020 - 08:43

Hà Tĩnh gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà báo

Chiều ngày 15/1/2020, nhân dịp mừng Đảng mừng xuân, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo tiêu biểu. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chủ trì buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt

       Bản báo cáo do Trưởng Ban Tuyên giáo giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải trình bày đã đánh giá cao sự đóng góp quan trong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà báo tỉnh nhà trong việc tích cực tham gia xây dựng, tuyên truyền các chủ trương, chính sách và định hướng chiến lược phát triển KT-XH, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, khơi dậy sức sáng tạo, góp phần to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, đồng chí chỉ ra những mặt còn hạn chế, yêu cầu đội ngũ quan trọng này tiếp tục phát huy truyền thống để có những đóng góp xứng đáng hơn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

Nhà văn Phan Trung Hiếu - Chủ tịch Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

Nhạc sĩ Mạnh Chiến

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Ban

Nhà văn Đức Ban

Họa sĩ Lê Anh Tuấn

       Tại buổi gặp mặt, nhiều ý kiến của các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, nêu lên một số kiến nghị đề xuất và nguyện ra sức thi đua để làm tốt hơn vai trò nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch tỉnh Đặng Quốc Vinh 

       Kết luận buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh mong muốn đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tích cực tham gia vào các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, sáng tạo và vận dụng tri thức khoa học vào thực tiễn, đóng góp, tham mưu những vấn đề có tính chiến lược trên các lĩnh vực. Với văn học - nghệ thuật, đồng chí mong muốn các văn nghệ sĩ cần nỗ lực hơn nữa để có thêm nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần vun đắp đời sống tâm hồn, xây dựng những chuẩn mực đạo đức của con người mới; quảng bá hình ảnh của Hà Tĩnh với bạn bè trong và ngoài tỉnh.

Bảo Phan - Thanh Hải

. . . . .
Loading the player...