09-04-2020 - 03:30

Chùm tranh của học sinh Tiểu học Thạch Hưng về phòng, chống dịch Covid-19

Với chủ đề “Bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch bệnh Covid-19” , các em học sinh trường Tiểu học Thạch Hưng đã vẽ những bức tranh phản ánh về thực trạng, hậu quả của dịch bệnh Covid-19 đối với sức khỏe con người, cách chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh nhằm phòng chống dịch bệnh.Đây là một hoạt động ý nghĩa của các em học sinh cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

. . . . .
Loading the player...