21-12-2023 - 00:32

Chùm tranh của các em Trường THCS Hà Linh vẽ về đề tài Quân đội nhân dân Việt Nam

Chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2023. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm tranh của các em trường THCS Hà Linh vẽ về chủ đề Quân đội nhân dân Việt Nam

Mẹ em là chiến sĩ (Trần Kiều Duyên - 7A)

Cô bộ đội xinh đẹp (Nguyễn Thị Ly Na - 6C)

Tình quân dân (Nguyễn Thị Hà Linh - 8C)

Diễn tập (Trần Thị Quỳnh Chi - 9B)

Chân dung cô bộ đội (Phan Thị Thành - 7A)

Bộ đội cứu hộ (Phan Thị Nhi – 8C)

Bảo vệ biên cương (Lê Thị Khanh Quyên - 8C) 

  Ngày trở về (Trần Đình Danh - 7B) 

Bộ đội chăn nuôi (Ngô Thị Yến Nhi - 8C)

 Chân dung bộ đội (Lê Thị Khánh Trà - 7C)

Chú bộ đội thăm trẻ khuyết tật (Nguyễn Hào Quang - 8C)

Cứu hộ vùng lũ (Phan Thị Hà Lan - 8C) 

. . . . .
Loading the player...