17-05-2021 - 07:46

Về việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Việt minh (19/5/1941 - 19/5/2021)

. . . . .
Loading the player...