21-02-2022 - 01:15

Về đẩy mạnh sáng tác các ca khúc về Bác

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 04-CV/BCĐGTST ngày 14 tháng 2 năm 2022 của BCĐ Giải thưởng sáng tác về đẩy mạnh sáng tác các ca khúc về Bác

 

CÔNG VĂN SỐ 2385 - CV/BTGTW: V/v đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm âm nhạc về Bác

. . . . .
Loading the player...