27-01-2024 - 02:20

Văn nghệ Hà Tĩnh, một năm nhìn lại

Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Giáp Thìn (209+210) năm 2024 trân trọng giới thiệu bài viết “Văn nghệ Hà Tĩnh, một năm nhìn lại” của đồng chí Trần Nam Phong, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh

   Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội khóa X Hội Liên hiệp VHNT Hà tĩnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025, hơn 3 năm qua, công tác Hội và phong trào VHNT tỉnh nhà trải qua một giai đoạn nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, thiên tai và kinh tế giảm sút. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ của Tỉnh ủy – HĐND – UBND, Ủy ban Liên hiệp toàn quốc và các Hội chuyên ngành Trung ương, các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra từ đầu nhiệm kỳ đến nay cơ bản đạt và vượt. Các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh được triển khai kịp thời, tạo được sự đồng thuận thống nhất trong hội viên và dư luận xã hội. Tạp chí chuyên môn của Hội hoạt động dựa trên đề án do UBND tỉnh phê duyệt. Tháo gỡ nhiều khó khăn sau Đại hội.

   Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện của đất nước và của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 như: 175 năm sinh Đình nguyên tiến sĩ Phan Đình Phùng (1847 – 2022), 240 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1784 – 2024), 300 năm ngày sinh La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp (1723 – 2023), 245 năm ngày sinh Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ (1778 – 2023); 65 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (1957 – 2022); 190 năm thành lập (1832 – 2022) và 30 năm tái lập tỉnh (1992 – 2022); nông thôn mới, đô thị văn minh; giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình trọng điểm.

   Các hoạt động xúc tiến sáng tác VHNT được tăng cường và đạt những kết quả nổi bật: Tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia 02 Trại sáng tác do Ủy ban Liên hiệp toàn quốc tổ chức ở Đại Lãi – tháng 7/2023 (Vĩnh Phúc) và thị xã Cửa Lò – tháng 8/2023 (Nghệ An); 02 trại tại Hương Sơn (tháng 11/2023) và Nghi Xuân (tháng 12/2023). Tổ chức 02 chuyến thực tế sáng tác tại tỉnh Quảng Bình (tháng 7/2023); Công ty Hưng Nghiệp Gang Thép Formosa Hà Tĩnh, đảo Sơn Dương và thị xã Kỳ Anh (tháng 6/2023).

Tiến hành 05 cuộc Tọa đàm, Hội thảo, tập huấn: Ngày thơ Việt Nam (tháng 2/2023); 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 – 2023), phối hợp với sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, tháng 6/2023; Tọa đàm Nhà giáo với Văn học Nghệ thuật (tháng 11/2023); tập huấn các chuyên ngành Văn học (tháng 7/2023), Sân khấu – Biểu diễn, Âm nhạc (tháng 12/2023). Phối hợp phát động 02 cuộc vận động sáng tác Văn học Nghệ thuật với Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh và huyện Đức Thọ về chủ đề “Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và quê hương Đức Thọ”.

Đoàn văn nghệ sỹ Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú

   Tham dự các cuộc thi ở Trung ương, khu vực và địa phương: Triển lãm Mỹ thuật Bắc Trung bộ tại Thừa Thiên Huế (tháng 8/2023) và Triển lãm Nhiếp ảnh Bắc Trung Bộ tại Quảng Trị (tháng 8/2023). Tham dự Cuộc thi Sáng tác quảng bá Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh ở Trung ương và địa phương giai đoạn 2021 – 2026); Tổng kết Cuộc thi Viết – Vẽ tuổi học trò lần thứ XIII, triển khai cuộc thi lần thứ XIV.

   Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, công tác tổ chức được tăng cường; hoàn thành việc rà soát và xây dựng mới 09 Quy chế đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo; thành lập mới 01 Chi hội VHNT cơ sở: Hương Sơn (tháng 2/2023); thành lập mới Ban Sáng tác trẻ (tháng 12/2023); Kết nạp 09 hội viên mới.

   Tích cực Tham mưu xây dựng chủ trương, chính sách: Tiếp tục thực hiện Đề án theo Quyết định 4031/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh về việc “Phê duyệt Đề án Phát triển Tạp chí Hồng Lĩnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; tham mưu xây dựng Đề án “Phát triển VHNT gắn với văn hóa, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới” theo thông báo Kết luận số 895-TB-TU ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Thường trực Tỉnh ủy “làm việc với Đảng đoàn Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh”.

   Năm 2023, các sản phẩm sáng tác, quảng bá được đầu tư, đạt nhiều giải thưởng đáng khích lệ. Tạp chí Hồng Lĩnh xuất bản 12 số, trang website Văn nghệ Hà Tĩnh có sức lan tỏa; xuất bản ấn phẩm “Khu rừng vạn dặm” - Tuyển tập các tác phẩm đạt giải Cuộc thi Viết – Vẽ tuổi học trò lần thứ XI, XII, XIII. Ở Trung ương, giải sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT về chủ đề học tập làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2023 đạt thành tích cao với 04 giải; ở khu vực đạt 03 giải; ở cấp tỉnh đạt 07 giải.

Hoạt động hỗ trợ sáng tạo được tăng cường. Trong năm 2023, đã có 290 lượt/238 hội viên tham gia các hoạt động do Hội tổ chức. Thanh lý hợp đồng hoàn thành tác phẩm VHNT (01 công trình tập thể; 18 tác giả); Hỗ trợ công bố xuất bản tác phẩm (14 tác giả); Ký hợp đồng hỗ trợ hoàn thành tác phẩm Đợt 1, năm 2023 (02 công trình tập thể; 22 tác giả); Hỗ trợ triển lãm: Mỹ thuật và Nhiếp ảnh (28 tác giả).

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số nhiệm vụ, chỉ tiêu cần tiếp tục nỗ lực hoàn thành như việc nâng cao chất lượng Tạp chí Hồng Lĩnh in; hoàn thành xây dựng Tạp chí Hồng Lĩnh điện tử theo Đề án; đẩy mạnh công tác sáng tác, quảng bá tác phẩm; hoàn thiện bộ máy; đề xuất các cơ chế, chính sách theo đề án Phát triển VHNT gắn với văn hóa, con người Hà Tĩnh; tăng cường công tác tổ chức và phát triển hội viên; từng bước làm tốt công tác xã hội hóa công tác Hội và phong trào VHNT.

   Nhìn chung, năm 2023 với phương châm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, công tác Hội và phong trào VHNT luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, hoàn thành cơ bản và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Với những tồn tại, hạn chế và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ mới, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp VHNT đã và đang xây dựng kế hoạch, giải pháp để khắc phục, tiếp tục phát huy thành quả như trong báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ đã chỉ rõ. Thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

- Tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy, xác lập vị trí việc làm trong Văn phòng Hội. Kích hoạt tính chủ động và nội dung hoạt động của các ban chuyên môn, ban chức năng. Chăm lo công tác phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp hội viên mới đi đôi với thực hiện chế độ chính sách theo Pháp luật và Điều lệ Hội. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ các Ban và các chi hội cơ sở. Phát huy vai trò của văn nghệ sĩ trong việc thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ.

- Tăng cường các hoạt động chuyên môn, khuyến khích và tạo môi trường xúc tiến hoạt động sáng tác VHNT như: mở các Trại sáng tác, đi thực tế, các hoạt động Hội thảo, tập huấn, quảng bá tác phẩm, các cuộc vận động và cuộc thi. Trước mắt: kêu gọi văn nghệ sĩ tỉnh nhà làm nòng cốt để tích cực tham gia có hiệu quả cuộc vận động sáng tác VHNT về chủ đề “Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và quê hương Đức Thọ”.

- Xây dựng, đề xuất các cơ chế chính sách về VHNT thông qua xây dựng đề án “Phát triển VHNT gắn với văn hóa, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới” theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Ban Chấp hành tỉnh đảng bộ “về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới”. Trọng tâm là: xúc tiến khuyến khích sáng tác VHNT (trong đó có việc đề xuất xuất bản một số tuyển tập tác giả, mở trại sáng tác, đi thực tế, phát động các cuộc vận động, tăng cường các thiết chế văn hóa phục vụ công tác Hội, nâng cao vị thế công tác Hội và phong trào VHNT) với tư cách là lĩnh vực tinh tế, nền tảng tinh thần của xã hội.

- Phát triển Tạp chí Hồng Lĩnh theo tinh thần, giải pháp Quyết định số 4031/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh “Về phê duyệt đề án Tạp chí Hồng Lĩnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

   Nhân dịp năm mới dương lịch 2024, thay mặt Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, xin trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, các ban ngành chức năng. Ghi nhận và cảm ơn sự nỗ lực đóng góp sức lực, nhiệt huyết của các đồng chí trong thời gian qua. Xin được gửi lời tri ân tới các thế hệ cán bộ hội viên, kính chúc sức khỏe các bậc cao niên và toàn thể cán bộ, hội viên; chia sẻ với những khát khao cống hiến và cả những khó khăn hiện tại của một số các bác, anh chị trong đời sống và sức khỏe cá nhân. Chúng ta hi vọng thời gian tới, công tác Hội và phong trào VHNT sẽ tiếp tục đạt những thành tựu mới, đóng góp xứng đáng vào lĩnh vực văn hóa, VHNT và nhiệm vụ chung của tỉnh nhà.

T.N.P

. . . . .
Loading the player...