Trần Quỳnh Nga - NV

Vu lan- Nhớ về bài thơ

Vu lan- Nhớ về bài thơ "Mất mẹ"

05-09-2017
Mỗi lần đọc bài thơ này của Xuân Tâm tôi lại thấy bùi ngùi. Những năm sau này, đọc lại bài thơ tôi vẫn còn cái cảm giác chông chênh của một đứa trẻ không bao giờ lớn nổi trong thơ ông.
Loading the player...