18-01-2024 - 03:08

Tổ chức tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 16/01/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và tổ chức ký kết Chương trình phối hợp năm 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Sơn – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Chủ trì Hội nghị

Trong năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, chủ động tích cực, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo. Vì vậy, các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ để ra.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Đề án và tham mưu UBND tỉnh đề nghị Thường trực Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 22/12/2023 về “Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới”. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 4 quyết định và 7 Kế hoạch triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm. Chuông Chùa Rối được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia; danh nhân văn hóa Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42 tại Pari, Cộng hòa Pháp thông qua nghị quyết cùng vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm. Xây dựng Đề án trùng tu, tôn tạo, nâng cấp và mở rộng Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 649 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng; trong đó có: 2 di tích quốc gia đặc biệt, 86 di tích cấp quốc gia, 561 di tích cấp tỉnh. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được quan tâm, chú trọng. Đến nay, toàn tỉnh có 354.732/377.691 gia đình văn hóa (tỉ lệ 93,9%); 1905/1937 thôn, tổ dân phố văn hóa (tỉ lệ 98,3%). Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức đoàn thể trong phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng. Tham gia 46 giải quốc gia và quốc tế, giành 216 huy chương các loại (94 huy chương Vàng, 62 huy chương Bạc, 60 huy chương Đồng). Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc. Năm 2023, tổng lượt khách tham quan đạt 3.361.000 lượt khách (tăng 110% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 34% so với kế hoạch cả năm 2023). Khách lưu trú quốc tế là 14.661 lượt; khách lưu trú nội địa là 897.651 lượt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác văn hóa, thể thao và du lịch vẫn còn một số hạn chế: Nguồn lực dành cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tuy đã được quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao, đặc biệt di sản văn hóa phi vật thể khó bảo tồn, nguy cơ mai một cao. Thể thao thành tích cao tuy đạt nhiều thành tích đáng kể nhưng vẫn chưa thực sự bền vững, cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện xuống cấp, dụng cụ tập luyện thiếu thốn. Phong trào thể thao quần chúng phát triển chưa đồng đều. Hoạt động du lịch, dịch vụ còn nhiều khó khăn, doanh thu chưa cao, chưa xây dựng được những tua tuyến, điểm du lịch hấp dẫn, chưa có những sản phẩm du lịch có thương hiệu mang tính cạnh tranh cao; công tác quảng bá, giới thiệu còn hạn chế, chậm đổi mới…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đạt được trong năm 2023. Năm 2024 là năm quan trọng trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch 5 năm 2020 - 2025, vì thế, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần phải quyết tâm, nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phối hợp tốt với các đơn vị, địa phương; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động sự nghiệp. Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới, phấn đấu để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực, sức mạnh nội sinh của sự phát triển bền vững. Đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao. Tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao tính chuyên nghiệp, tạo ra những sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc đất và người Hà Tĩnh, có sức cạnh tranh với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2024

Tại hội nghị, đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch với 19 cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ VHTTDL

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 02 tập thể và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 02 tập thể

Trao Bằng khen của Bộ VHTTDL cho 02 cá nhân và 02 tập thể

 Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 7 cá nhân

Trao thưởng danh hiệu cơ quan đạt chuẩn văn hoá, đơn vị đạt chuẩn văn hoá giai đoạn 2017 - 2021

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã công bố các quyết định của Trung ương và tỉnh về việc trao tặng các danh hiệu, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào văn hóa, thể thao và du lịch thời gian qua. Cụ thể, trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh; trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh; trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho ông Ngô Đức An (Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Khu di tích Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập); trao tặng Bằng khen và các danh hiệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023; trao tặng Giấy công nhận cho 12 “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, 04 “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2017 - 2021.

Nguyễn Nga

. . . . .
Loading the player...