07-10-2023 - 03:38

Tổ chức lễ hội Đền Cả gắn với Hội nghị quảng bá, kết nối tour, tuyến du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh

Các hoạt động lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười - Thị xã Hồng Lĩnh, được diễn ra từ ngày 20/11 đến ngày 22/11/2023 (tức là từ ngày 08/10 đến ngày 10/10 - Âm lịch) với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Không gian chính của lễ hội sẽ được diễn ra trong khuôn viên Di tích Đền Cả - Dinh đô quan Hoàng Mười, thuộc tổ dân phố Hầu Đền, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh. Còn hội nghị quảng bá, kết nối tour, tuyến du lịch được tổ chức trong khuôn viên Khu sinh thái Victory (Tổ dân phố 4, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh).

Lễ hội đền Cả

Các hoạt động chính của lễ hội gồm: Liên hoan tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ toàn tỉnh mở rộng, hội thi gói bánh chưng dâng Thánh diễn ra ngày 20/11/2023; lễ rước nước (cấp sắc); lễ rước bộ (lễ cung rước Quan Hoàng Mười vân du) diễn ra vào ngày 21/11/2023; lễ khai hội (nghi lễ Nhà nước) diễn ra vào 8h00 đến 9h00 ngày 22/11/2023; lễ tế dân gian sẽ được diễn ra vào 9h00 đến 11h00 ngày 22/11/2023.

 Đồng thời, tổ chức học hỏi kinh nghiệm, mời đại biểu và làm việc với Tổng cục Du lịch Việt Nam, Câu lạc bộ Lữ hành UNESSCO để chuẩn bị cho tổ chức Hội nghị kết nối tour tuyến du lịch dự kiến diễn ra cuối tháng 10/2023; tổ chức Hội nghị kết nối tour, tuyến du lịch diễn ra từ ngày 21/11 đến ngày 22/11/2023.

Lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười năm 2023 nhằm cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết số 02-NQ/ThU ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo phát triển du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn đến năm 2025; Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 về việc ban hành Đề án tuyên truyền, quảng bá gắn với phát triển các tour, tuyến du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh theo lộ trình đã được xác định. Tạo bước đột phá để đưa du lịch văn hóa tâm linh từng bước phát triển, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa VII đề ra.

Nguyễn Nga

. . . . .
Loading the player...