26-12-2019 - 15:19

THÔNG BÁO: Về việc nộp tác phẩm tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đợt II, giai đoạn 2018- 2020

        Căn cứ Quy chế số 02 ngày 17/5/2016 của Ban chỉ đạo Giải thưởng sáng tác và công văn số 1582-CV/BTGTU ngày 12/9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kính đề nghị các Ban chuyên ngành, các Chi hội nhắc nhở, đôn đốc các hội viên gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đợt II, giai đoạn 2018- 2020

        Do việc điều chỉnh thời gian nộp tác phẩm có thay đổi so với Quy chế đã ban hành nên xin thông báo hạn chót nộp tác phẩm tham dự Giải thưởng về Ban tổ chức trước 14 giờ ngày 27/12/2019 (Chiều thứ Sáu), theo địa chỉ Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh (34B, Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh). Xin trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự quan tâm của các hội viên, cộng tác viên để Hội chủ động trong việc tổ chức họp xét và đề nghị lên Thường trực Ban chỉ đạo cho đúng thời gian quy định

                                                                          THƯỜNG TRỰC HỘI

 

QUY CHẾ

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí

về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

giai đoạn 2016 – 2020 (Đợt II)

(Trích)

 

I. Tiêu chí xét chọn

1. Đối với tác phẩm

Tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tặng giải phải đạt các yêu cầu sau:

- Đúng chủ đề, có tính phát hiện, sáng tạo, đạt chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật; góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy tinh thần thi đua yêu nước, tích cực tham gia nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh Hà Tĩnh đối với cả nước và của đất nước Việt Nam đối với thế giới.

- Có tác dụng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bồi đắp nền tảng tư tưởng, đạo đức, văn hóa trong Đảng và toàn xã hội; phát hiện, cổ vũ, nêu gương, góp phần nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Xây dựng nhân cách con người Việt Nam trước yêu cầu mới; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực; tác động tích cực đối với cộng đồng, xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, ngành, địa phương, đơn vị. 

- Các tác phẩm dự giải thưởng là tác phẩm mới sáng tác, sưu tầm (chưa gửi xét thưởng lần nào) đã được in thành sách, báo, CD, VCD, DVD (văn học, nghệ thuật, báo chí, văn nghệ dân gian); được dựng thành phim, sân khấu (tác phẩm điện ảnh, sân khấu); công trình nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã được đăng, phát trên báo, tạp chí, báo điện tử, đài phát thanh, đài truyền hình hoặc được Hội đồng nghệ thuât cấp tỉnh nghiệm thu; tác phẩm đã được tặng giải thưởng trong tỉnh, khu vực, trong nước, quốc tế, có chủ đề phù hợp với tiêu chí và trong thời gian quy định của Quy chế này; không đưa các chương trình mang tính lễ hội, giao lưu, lễ kỷ niệm, các tác phẩm viết lời cho làn điệu dân ca vùng, miền (ví giặm, chèo, quan họ, cải lương, vọng cổ, bài chòi, đồng giao…) vào xét giải.

2. Đối với hoạt động quảng bá

Các đối tượng được khen thưởng (tập thể, cá nhân) về thành tích nổi bật trong hoạt động biểu diễn, quảng bá tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phải có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; không tham gia các tổ chức trái với quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của Đảng; không phát ngôn, đăng tải, tán phát thông tin, quan điểm sai trái trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin cá nhân; không bị xử lý hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên trong vòng 3 năm tính đến thời điểm xét giải.

II. Đối tượng xét tặng giải thưởng

- Các tác giả là công dân Hà Tĩnh đang sinh sống và công tác ở Hà Tĩnh,  hội viên, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh, các cơ quan báo chí trong tỉnh và các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh.

III. Các loại hình tham dự giải  

1. Giải thưởng xét tặng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, sưu tầm văn nghệ dân gian, xuất bản phẩm, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, gồm:Văn học, Âm nhạc, Sân khấu, Mỹ thuật, Điện ảnh, Nhiếp ảnh, Múa, Kiến trúc, Văn nghệ dân gianVăn học các dân tộc thiểu số. Các tác phẩm Báo chí (Báo in, tạp chí in, báo chí điện tử, phát thanh, truyền hình).

2. Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gồm: Báo chí (Cơ quan báo chí đăng, phát tác phẩm báo chí); Xuất bản (in sách, quảng bá, phát hành sách); Phát hành phim và chiếu phim; Đơn vị biểu diễn nghệ thuật; Ca sỹ, nghệ sỹ thể hiện nhiều và thành công các tác phẩm về chủ đề này.

IV. Hồ sơ dự giải

1. Tất cả các tác phẩm dự Giải phải ghi rõ: Họ và tên tác giả, đồng tác giả, nhóm tác giả (cả tên khai sinh và bút danh), tên tác phẩm, thể loại; cơ quan (đơn vị); địa chỉ; điện thoại của tác giả, tập thể tác giả khi cần liên lạc; ngày, tháng, năm sáng tác, sưu tầm, công diễn, biểu diễn, công trình kiến trúc đã xây dựng, trưng bày, xuất bản, tái bản, đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng… được đóng gói và niêm phong.

2. Hồ sơ của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng về thành tích quảng bá: ngoài những yêu cầu về thông tin như đối với tác phẩm, phải có báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể về hoạt động quảng bá, số lần, số buổi biểu diễn, trưng bày, triển lãm, giới thiệu…, quy mô, địa điểm, thời gian, được cơ quan, đơn vị xác nhận.

BTC

. . . . .
Loading the player...