13-02-2019 - 15:22

THÔNG BÁO về việc đăng ký kế hoạch sáng tác và đóng nạp hội phí năm 2019

   Để chủ động triển khai Kế hoạch công tác năm 2019, Ban công tác hội viên Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh yêu cầu các hội viên gửi Bản đăng ký kế hoạch sáng tác năm 2019 (theo mẫu gửi kèm) và thực hiện nghĩa vụ đóng nộp hội phí hàng năm theo quy định của Điều lệ Hội (100.000đ/năm).

   Bản đăng ký sáng tác xin liên hệ đ/c: Trần Quỳnh Nga – Trưởng Ban Công tác hội viên trước ngày 15/3/2019  tại  Tạp chí Hồng Lĩnh (tầng 3) Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh số 34B Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh. ĐT: 0979.797.498. Email: tranquynhngavhnt@gmail.com

                            

                                                                         BAN CÔNG TÁC HỘI VIÊN

 

. . . . .
Loading the player...