23-08-2021 - 14:38

Thông báo về việc gửi ảnh tham gia Triển lãm ảnh nghệ thuật “Đất và người xứ Nghệ” tại Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2021

Thực hiện công văn số 929/SVHTTDL-QLVH ngày 06 tháng 8 năm 2021 V/v gửi ảnh tham gia Triển lãm ảnh nghệ thuật “Đất và người xứ Nghệ” tại Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2021, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh thông báo cho các hội viên Nhiếp ảnh biết và gửi ảnh tham gia triển lãm.

Gửi kèm Công văn số 929/SVHTTDL-QLVH ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Sở VHTT-DL Hà Tĩnh: TẠI ĐÂY

Kế hoạch số 2039/KH-SVHTT ngày 29/7/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An về Tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật “Đất và người xứ Nghệ” tại Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2021: TẠI ĐÂY

. . . . .
Loading the player...