24-07-2020 - 08:34

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2021

Để cho các tác giả có thêm thời gian chuẩn bị hồ sơ dự xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021. Ban tổ chức Hội đồng cấp cơ sở xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật thông báo gia hạn nhận hồ sơ đến 17h00 ngày 10 tháng 8 năm 2020 (Thứ Hai)

Nơi nhận: Văn phòng Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh (34B - Nguyễn Công Trứ - Tp Hà Tĩnh) hoặc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh (Số 18, Đại lộ Xô Viết, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh)

Xin trân trọng thông báo để các tác giả được biết!

VĂN PHÒNG HỘI

 

Một số văn bản tham khảo đính kèm liên quan đến “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021:

- 408/BVHTTDL-TÐKT: Hướng dẫn xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021

- 3426/QÐ-BVHTTDL: Ban hành Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021

- 608/VBHN-BVHTTDL: Về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật

- 133/2018/NÐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật

. . . . .
Loading the player...