19-09-2019 - 14:22

THÔNG BÁO CỦA BAN CÔNG TÁC HỘI VIÊN

THÔNG BÁO

 

 

       Vừa qua, Ban công tác Hội viên, Tạp chí Hồng Lĩnh, Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh đã nhận được phản ánh của một số hội viên về việc thất lạc và không nhận được Tạp chí Hồng Lĩnh gửi biếu cũng như các thông tin, thông báo của Hội.

        Để khắc phục tình trạng trên, Ban công tác Hội viên kính đề nghị các Hội viên gửi lại địa chỉ liên lạc, email và số điện thoại của mình (lưu ý các hội viên đã nghỉ hưu hay thay đổi địa chỉ ) để Ban công tác Hội viên cập nhật liên hệ.

        Mọi thông tin xin liên lạc cho đ/c Trần Quỳnh Nga – Trưởng ban Công tác Hội viên (số điện thoại 0979797498) hoặc  Phan Thị Thái Hà (số điện thoại  0976253680). Xin trân trọng cảm ơn!

 

                                                              BAN CÔNG TÁC HỘI VIÊN

. . . . .
Loading the player...