22-05-2020 - 06:34

Nghệ sỹ múa NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu nghệ sỹ múa Nguyễn Thị Thu Hiền, hội viên Hội LHVHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Sân khấu - Biểu diễn

 

 


 
Ngày tháng năm sinh: 27 - 1 - 1957
Quê quán:   Đức Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Nơi thường trú: Khối phố 6, Phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh
Hội viên Hội Liên hiệpVHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành:  Sân khấu - Biểu diễn. Năm kết nạp:  2001
Hội viên Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam.  Năm kết nạp: 2001  
Địa chỉ liên lạc:  Khối phố 6, Phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh   ĐT: 0986230004                                                   
 Giải thưởng VHNT: - Huy chương Vàng Hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh
⦁    Huy chương Bạc Hội diễn

 

. . . . .
Loading the player...