10-06-2020 - 07:38

Nghệ nhân Nhân dân Trần Khánh Cẩm

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ nhân Nhân dân Trần Khánh Cẩm, sinh năm 1939, quê quán Thôn Hợp Tiến, Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, Chuyên ngành Âm nhạc.

 

Sinh ngày: 10 - 3 - 1939

Quê quán: Thôn Hợp Tiến, Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, Chuyên ngành: Âm nhạc

Năm kết nạp: 2010

Được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân năm 2019

Địa chỉ liên lạc: Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Điện thoại: 0976253367

Tác phẩm đã công bố:

- Bài ca Hà Tĩnh

- Tập ca kịch dân ca Nghệ Tĩnh (Sở Văn hóa Hà Tĩnh xuất bản)

- Kịch dân ca “Kê Minh Thập sách” in trong tập Loan Nương Thánh Mẫu của tác giả Phan Thư Hiền

Giải thưởng VHNT:

Nhiều giải thưởng cuộc thi dân ca Khu vực và Trung ương

Nhiều Huân, Huy chương và Kỷ niệm chương

Tác phẩm tự chọn:

 

. . . . .
Loading the player...