08-06-2020 - 09:57

Lễ giỗ lần thứ 574 năm ngày mất của Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi không tổ chức phần hội

Theo thông tin từ UBND huyện Thạch Hà, lễ giỗ lần thứ 574 năm ngày mất của Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi không tổ chức phần hội để phòng, chống dịch Covid – 19, chỉ tổ chức phần lễ trong phạm vi nội bộ.

Lễ giỗ lần thứ 574 năm ngày mất của Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi sẽ diễn ra từ ngày 22/6 đến ngày 23/6/2020 (tức ngày 2/5 đến ngày 3/5 âm lịch). Năm nay, Ban Tổ chức lễ hội chỉ tổ chức phần lễ. Các xã có đền vọng rước với nghi thức, trang phục, đồ tế khí gọn hơn những năm trước (thành phần tham gia tế lễ không quá 30 người theo Công văn 446/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 274/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Cụ thể, 4 xã Thạch Hải, Đỉnh Bàn, Thạch Trị, Việt Tiến (huyện Thạch Hà) đi đường bộ; 2 xã Mai Phụ, Thạch Kim (huyện Lộc Hà) đi đường thủy.
Ở những năm trước, lễ giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi thường diễn ra 2 phần chính gồm phần lễ và phần hội. Phần hội bao gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… Tuy nhiên, năm 2020, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, Ban Tổ chức lễ hội đã thống nhất chỉ tổ chức phần lễ, nhân dịp lễ giỗ 574 năm ngày mất của Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi.

 

Đền Lê Khôi


Được biết, lễ giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi được tổ chức hằng năm nhằm tưởng nhớ và biết ơn công lao to lớn của Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi, một vị tướng tài ba của dân tộc, người có công lớn giúp vua Lê đánh giặc giữ nước. Thông qua hoạt động lễ hội để tuyên truyền, giáo dục về tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Góp phần duy trì lễ hội truyền thống của địa phương, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; tiếp tục củng cố khối đoàn kết thống nhất của nhân dân trong vùng. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thu hút và phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh về dự lễ và du lịch vãn cảnh. Năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận lễ hội đền Chiêu trưng Đại vương Lê Khôi là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.


Nguyễn Nga
 

. . . . .
Loading the player...