03-08-2021 - 13:49

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu thông báo số 30-KL/TU ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

 

. . . . .
Loading the player...