17-08-2023 - 04:30

Hà Tĩnh tổ chức tập huấn công tác gia đình năm 2023

Ngày 15/8/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác gia đình năm 2023

       Tham dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và hơn 260 học viên là Trưởng phòng, cán bộ phụ trách công tác gia đình của 13 huyện, thị xã, thành phố và công chức văn hóa - xã hội của 216 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Các đại biểu và học viên tham dự lớp tập huấn

       Tại hội nghị, đồng chí Hoa Hữu Vân - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã truyền đạt cho học viên các chuyên đề: Những điểm mới của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022; Nâng cao kiến thức, kỹ năng trong việc nhận diện, phát hiện để thu thập và xử lý hành vi bạo lực gia đình nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2025; Kỹ năng tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, mô hình về gia đình; Triển khai “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”...

       Được biết, mục đích của hội nghị là tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực gia đình; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác gia đình ở cơ sở. Đồng thời là cơ hội để học viên chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay trong thực hiện công tác gia đình ở địa phương.

Nguyễn Nga

. . . . .
Loading the player...