24-02-2023 - 07:44

Đồn Biên phòng Bản Giàng giúp đồng bào dân tộc Chứt cấy lúa vụ Xuân

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Bản Giàng vừa triển khai 15 đồng chí cán bộ chiến sỹ cùng tổ công tác Biên phòng bản Rào tre, xuống đồng cùng bà con dân tộc Chứt, bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, lấy nước, cày bừa làm đất, cấy và chăm bón lúa xuân với mong ước thêm một vụ mùa bội thu.

Cùng người dân làm sạch cỏ và lấy nước vào

Theo đó, bản Rào Tre dân tộc Chứt có 46 hộ, 155 khẩu, trong đó có 89 nhân khẩu trong độ tuổi lao động. Người dân chưa có kinh nghiệm canh tác lúa nước nên cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Giàng trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, cầm tay chỉ việc canh tác ruộng lúa nước cho bà con. 

Xúc mạ và gánh mạ đến ruộng cấy

Sau 6 ngày bám sát đồng ruộng, vừa cùng làm, hướng dẫn giúp bà con dân tộc Chứt ở xã Hương Liên đã gieo cấy được 3,3 ha lúa xuân 2023.

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Giàng cùng bà con dân tộc Chứt
tập trung cấy lúa trên từng thửa ruộng của bà con

Tin, ảnh: Thanh Giang
 

. . . . .
Loading the player...