09-08-2021 - 07:21

Đẩy mạnh tuyên truyền và gợi ý một số nội dung chủ đề tác phẩm tham gia Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2021

Văn nghệ Hà Tĩnh tiếp tục thông báo công văn số 397 - CV/BTGTU ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc Đẩy mạnh tuyên truyền và gợi ý một số nội dung chủ đề tác phẩm tham gia Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2021

Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tải TẠI ĐÂY

. . . . .
Loading the player...