11-03-2021 - 08:57

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021)

Văn nghệ Hà Tĩnh giới thiệu Thông báo số 199/ SVHTTDL - QLVH V/v mời tham gia Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021)

. . . . .
Loading the player...