01-02-2024 - 14:43

Chùm tranh trên Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Giáp Thìn 2024

Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Giáp Thìn (209+210) năm 2024 trân trọng giới thiệu chùm tranh được đăng tải trên Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Giáp Thìn 2024

Nắng mới - (Sơn dầu - KT: 90x70 cm) - Tranh: Trần Thế Vinh

Sáng trên bãi đỗ thuyền - (Sơn dầu - KT: 140x90 cm) - Tranh: Nguyễn Viết Danh

Formosa nhìn từ biển - (Acrylic - KT: 100x80 cm) - Tranh: Nguyễn Hoàng Khai 

Xuân về trên bản - (Acrylic - KT: 50x60 cm) - Tranh: Lê Quang Lĩnh

Trưa biển miền Trung - (Acrylic - KT: 175x145 cm) - Tranh: Lê Ngọc

Giao hòa - (Acrylic - KT: 155x135 cm) - Tranh: Đinh Sỹ Sơn

 

. . . . .
Loading the player...