02-02-2024 - 00:14

Chùm thơ của Trịnh Oanh Lan, Nguyễn Doãn Việt

Hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm Văn học, nghệ thuật về chủ đề “Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và quê hương Đức Thọ”. Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Giáp Thìn 2024 trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Trịnh Oanh Lan, Nguyễn Doãn Việt

TRỊNH OANH LAN

 

Khi nhắc đến tên Người: Trần Phú

 

Khi nhắc đến tên Người: Trần Phú

Là nhắc đến

Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng

Là nhắc đến

Bản Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương*

 

Và ngược lại

Khi nhắc đến

Bản Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương

Là nhắc đến

Người Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng

Là nhắc đến tên Người: Trần Phú

 

Những năm ba mươi của thế kỷ hai mươi

Cả dân tộc xích xiềng đè nặng

Như con cá dưới bùn cố ngoi lên để thở

Trần Phú

Một thầy giáo trường Vinh**

Một người con Đức Thọ***

Một hạt giống đỏ

Đã gặp được con “Đường Cách mệnh”****

Gặp được Chủ nghĩa Mác - Lênin cờ đỏ búa liềm 

Đã cháy lên niềm tin chói sáng

Và vang lên trong Bản Luận cương Người đọc

Đất nước phải hoàn toàn độc lập!

Bản Luận cương

Thành cột mốc lớn trong trang sử Đảng

Thành ngọn đèn soi sáng

Công Nông Binh sát cánh kề vai

Thành gươm giáo đứng lên đập tan nô lệ

 

Gần một trăm năm

Đất nước rợp cờ hoa

Luận cương Người đọc năm 1930 đã toả ngời ánh sáng

 

Lớp lớp cháu con uống nước nhớ nguồn

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh lãnh tụ

Lồng ngực mỗi người đang ca vang Tổng Bí thư Trần Phú

Tổ Quốc Việt Nam mình

Rực sáng mãi muôn sau.

                             14.1.2024

_______________________

*Bản Luận cương chính trị Đảng Cộng sản Đông Dương

do đ/c Trần Phú đọc tháng 10/1930

**Đ/c Trần Phú từng là thầy giáo dạy Tiểu học ở trường Vinh

***Quê hương của đ/c Trần Phú

****Một tác phẩm nổi tiếng của đ/c Nguyễn Ái Quốc

Bến Tam Soa - Ảnh: Đậu Hà

 

NGUYỄN DOÃN VIỆT

 

Sóng Tam Soa

 

Đây Tam Soa, sóng ngàn năm dìu dặt

Vọng âm ba ngân bất tận những cung đàn

Sóng mê mãi vỗ đôi bờ dào dạt.

Trùng trùng lớp lớp tràn dâng.

 

Dựng nên Tùng Lĩnh non thiêng

Bồi thành Quần Hội.

Sóng hiền hòa ru lớn hiền nhân

Sóng cuồng phong bao phen dữ dội.

 

Lúc sâu lắng thiết tha tiếng chăn tằm dệt lụa

Khi dập dồn ồ ạt, gươm giáo dựng ngang trời

Khi sóng quặn tiễn người đi

Nỗi nước dân kiếp đọa đày đau khổ.

 

Sóng lắng vào đất đai mà nên mùa ngô mùa lúa

Sóng chìm vào đáy nước khơi huyết mạch khoa danh

Hiền tài như sóng ngùn lên

Rền vang khí tiết.

 

Khi sóng cất lời thành nhạc - tiếng đàn rót xuống La giang

Khi thao thiết gió đưa - thơ ngân xuống dòng trong Linh Cảm.

Sông hội về chung tú, núi chầu lại linh sơn

Đất tài bồi sinh tuấn kiệt hiền nhân, trời tụ khí thiêng xuất anh hùng chí sỹ.

 

Sóng đằm thành nhạc thành thơ

Sóng xao đôi bờ ví giặm.

Mây trời lồng lộng

Ngàn đời in bóng Tam soa.

 

Ai về xuôi giữa dòng La

Ngàn năm sóng vỗ ngân nga cung đàn

Trông lên Tùng Lĩnh mây ngàn

Thông reo như tiếng sóng tràn Tam Soa.

 

. . . . .
Loading the player...