12-02-2024 - 03:24

Chùm ảnh trên Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Giáp Thìn 2024

Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Giáp Thìn (209+210) năm 2024 trân trọng giới thiệu chùm ảnh được đăng tải trên Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Giáp Thìn 2024

Thấp thoáng Ngàn Trươi. Ảnh: Minh Lý

Vũ điệu Yoga. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Bức họa đồng quê. Ảnh: Quang Diện

Đua thuyền trên sông Minh (Trung Lương, Tx Hồng Lĩnh). Ảnh: Lê Khánh Thành

Ánh sáng lao động. Ảnh: Nguyễn Hồ Quân

Cho nguồn điện sáng. Ảnh: Văn Bảy

. . . . .
Loading the player...