20-03-2024 - 02:39

Ca khúc viết về chủ đề “Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và quê hương Đức Thọ”

Hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm Văn học, Nghệ thuật về chủ đề “Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và quê hương Đức Thọ”. Tạp chí Hồng Lĩnh số 211 tháng 3/2024 trân trọng giới thiệu ca khúc “Vọng chiều Tam Soa” – Nhạc và lời: Phạm Minh Khoa và ca khúc “Là em, người con gái sông La” – Sáng tác: Hoàng Nhật Dương.

 

. . . . .
Loading the player...