24-03-2023 - 09:05

Tổ chức họp góp ý dự thảo Đề án “Phát triển văn hóa Hà Tĩnh đến năm 2030, định hướng những năm tiếp theo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”

Chiều ngày 23/3/2023, UBND tỉnh tổ chức họp nghe, góp ý dự thảo Đề án “Phát triển văn hóa Hà Tĩnh đến năm 2030, định hướng những năm tiếp theo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Đồng chí Lê Ngọc Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp 

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị: UBMTTQ tỉnh, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Ngoại vụ, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, BTV Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh; Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Nguyễn Du; Đại diện Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.      

Tại cuộc họp, thay mặt cơ quan thường trực soạn thảo Đề án, đồng chí Bùi Xuân Thập - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch khẳng định việc ban hành Đề án “Phát triển văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, định hướng những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới” là cần thiết nhằm góp phần thực hiện thành công các mục tiêu về phát triển văn hóa của Trung ương Đảng, của Đảng bộ tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh và xây dựng phát triển văn hóa Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Dự thảo Đề án có 5 phần: Sự cần thiết, các căn cứ xây dựng Đề án, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu, phương pháp pháp thực hiện; thực trạng văn hóa tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 – 2022; nghiên cứu phân tích các yếu tố tác động đến sự phát triển văn hóa Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 – 2030 và những năm tiếp theo; quan điểm, mục tiêu, định hướng và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Hà Tĩnh đến năm 2030 và những năm tiếp theo; tổ chức thực hiện.

Các đại biểu đã góp ý nhiều nội dung của dự thảo Đề án như: Điều chỉnh tên dự thảo Đề án; thực trạng văn hoá yêu cầu khái quát kết quả và hạn chế; các yếu tố tác động cần bám sát tình hình thực tiễn tỉnh Hà Tĩnh; nhiệm vụ và giải pháp cần cụ thể hơn; bổ sung các chính sách vào phần giải pháp (trong đó có giải pháp gắn văn hoá với du lịch); danh mục dự án thực hiện cần có lộ trình; bổ sung các nguồn trích dẫn đảm bảo khoa học…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Ngọc Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần chỉnh sửa lại tên của dự thảo Đề án; rà soát lại nội dung của dự thảo Đề án; danh mục các dự án phù hợp với tình hình thực tiễn Hà Tĩnh. Phần nhiệm vụ và giải pháp cần rõ ràng, cụ thể hơn; nêu bật được bản sắc văn hoá Hà Tĩnh, các giải pháp giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá Hà Tĩnh… Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần sớm hoàn thiện dự thảo Đề án đảm bảo chất lượng và theo đúng quy định.

Nguyễn Nga - Sở VH-TT&DL

. . . . .
Loading the player...